Przepełnione kolorami krajobrazy tak [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

AUTUMN LANDSCAPES

Prze­pełnione ko­lora­mi
kra­job­ra­zy tak prze­piękne ...
Pat­rząc na nie mo­je ser­ce
cza­sem har­de nag­le mięknie.

Jak cu­dow­nie, że nadchodzisz.
Kocham czas gdy la­to kona.
Wte­dy mogę się wykąpać
w bar­wnych liści drzew milionach.

Kiedy będę miała wolne
to od­wiedzę znów Mój Cmentarz
i pocho­wam tam wspomnienia,
których nie chcę już pamiętać.

Tam uścis­kam swą samotność
me­lan­cho­lią listopada
i poczuję się tak słodko
jak al­pej­ska cze­kola­da.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 sierpnia 2015, 08:43

Nieczęsto zdarza się ory­ginal­ny wier­sz o jesieni.
Gdy­by tak można było poz­być się złych wspom­nień ...
Zas­ka­kujący ko­niec. Słod­ka cze­kola­da jak słod­ka melancholia.
Bar­dzo mi się po­doba. Pozdrawiam. 

Je­go omo­taly niedoj­rza­le oczy. On wro­ci na ten cmen­tarz Cie od­grze­bac. Daj mu spac. Obudzi sie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]