Po tym co zrobiłam już [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+11.11+

Po tym co zrobiłam
już nig­dy nie będę ta­ka sama...
zaszła we mnie nowa,
nieod­wra­cal­na zmiana.

Jeszcze nig­dy nie byłam w tak wiel­kiej trwodze
tu­taj sa­ma i tak bar­dzo pijana...
Proszę, do­pomóż mi Boże a może
mod­liłam się do Szatana(?)

Ci ludzie obok mnie
się za­gubi­li, lecz nie są źli.
Jak­by nie było to wstać na no­gi po­mog­li mi.

Myślałam, że jes­tem w mroku,
lecz jes­tem tu do­piero teraz...
śmierć straszna z kosą w dłoniach
z mych za­pad­niętych oczu spoziera.

Wiatr wieje sil­ny na zewnątrz,
deszcz z nieba lek­ki pada.
Niepod­ległości święto
chłod­nej no­cy lis­to­pada.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2015, 03:04
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]