Popatrz na mnie gdy jestem [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Nie Moja Wina, że Taka Jestem +

Po­pat­rz na mnie
gdy jes­tem pas­kudna o poranku
boży ba­ran­ku,
który gładzisz grzechy świata
gdy cię ok­rutnie mal­tre­tuje bez ser­ca tata.

Minęły długie lata,
więc te­raz rozumiem
że jes­tem czarną owcą
w białych ba­ranów tłumie.

Inaczej czuć nie umię.

Gdy nóż traumy dzieciństwa Cię zabija,
umiera coś w To­bie w środku
i krwa­wym dziec­kiem na zaw­sze zostajesz.

Myślałam, że tyl­ko mi się zdaje,
ale brze­mię grzechów mych przodków
na me ple­cy zrzu­cone się wije
jak oślizła, pas­kudna żmija.

Nie zdzierżę twe­go ryja.

Już dwa ty­god­nie nie piję
i te­raz gdy myślę i spos­trze­gam trzeźwo
to wiem to na pewno,
że za to co zrobiłeś
jeśli nie ja to ktoś inny
cię ścier­wo zabije.

Hit­ler po­niekąd miał racje...

Nikt nie jest niewinny
i nie myśl, że jes­teś inny,
bo grzechy two­je w fakcie
czy­nią cię stworze­niem 'bracie',
które zasługu­je na ek­ster­mi­nację.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 czerwca 2015, 08:20

Niez­wykle oryginalne. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność

dzisiaj, 01:56Jacob_Filth do­dał no­wy tek­st #twójdotyk