Polizał skórę tego płaza [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Bufo Alvarius for Mortis

Po­lizał skórę te­go płaza oślizłego
aby świat swój uroz­maicić samotny
i mro­kiem spowity.

Wychudzo­ny On i całkiem łysy,
lecz o spoj­rze­niu pięknym i siebie pewnym
w lus­tro pat­rzył tak długo
aż ob­licze swe praw­dzi­we ujrzał
by po raz ko­lej­ny prze­konać się,
że nap­rawdę nim jest.

Odtwórz
Odtwórz

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 września 2014, 05:49
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]