Podły cień podąża za [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 4 opinie.

Narzędzie

Podły cień podąża za mną,
kon­tro­lując każdy podjęty prze­ze mnie krok.
Spra­wia, że każda obiet­ni­ca jest pusta
wska­zuje każdy pa­lec na mnie.

Cze­ka jak po­lujący na mnie lo­kaj ...
'Kto dziś na pal­cu odpocznie'?
Mor­du­je te­raz ścieżkę zwaną 'musimy'
tyl­ko dla­tego, że przyszedł je­go syn.

Je­zu, czy nie chciałbyś zagwizdać?
... coś w przeszłości zos­tało do­kona­ne ...
Je­zusie, czy nie chcesz zagwizdać?
coś w przeszłości zos­tało do­kona­ne ...

Dlacze­go my nie możemy nie być trzeźwi?
ja chcę zacząć wszys­tko od początku.
Dlacze­go nie możemy pić na zawsze?
Ja wszys­tko od początku zacząć pragnę.

Jes­tem je­dynie małą kłamczuchą,
jes­tem małym imbecylem.
Ja Tyl­ko Ciebie pokomplikuję,
zaufaj mi i odpłyń w dal na chwilę.

Znajdę w To­bie złoty środek,
wyżuję go i wypluję.
Będę pra­cowała nad tym
żeby Cię wywindować
tyl­ko wys­tar­czająco by
na dno Cię sprowadzić.

Mat­ko Ma­rio, czy nie zechcesz szeptać?
coś ale cze­mu w przeszłości zos­tało dokonane?
Ma­rio Mat­ko , czy nie zechcesz zaszeptać?
Coś, ale cze­mu w przeszłości zos­tało zrobione.

Dlacze­go my nie możemy nie być trzeźwi?
ja chcę zacząć wszys­tko od początku.
Dlacze­go nie możemy pić już na zawsze?
Ja wszys­tko od początku zacząć pragnę.

Jes­tem tyl­ko małą kłamczuchą,
jes­tem tyl­ko imbecylem,
tyl­ko Cię pokomplikuję,
zaufaj mi i odpłyń na chwilę.

Znajdę w To­bie złoty środek,
wyżuję go i wypluję...

...zaufaj mi , zaufaj, zaufaj , zaufaj , zaufaj ...

* TOOL 'So­ber' - tłumacze­nie :
Ma­til­da Te­neb­ris Mor­tis *
Odtwórz

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 grudnia 2015, 04:33

Jes­tem tyl­ko małą kłam­czuchą...To tym, którzy nie ro­zumieją, że kłam­stwo jest codziennością. 

no nie wiem
ce­na ludzkiej biedy
cza­sami się wy­daje gor­sza niż 'życie szli­fowa­ne aż do śmierci'

wa­sabi to my fa­vori­te flavor 

One drop of all zda­je się być in­te­ligen­tny, ale nie elok­wen­tny, wa­sabi to os­tre ścier­wo, niszczcy żołądek... nie jes­też al­ko­holi­kiem jak my, to pew­nie nie ro­zumiesz cier­pienia i da­ru od boga... 

ja lu­bię sea weed with wa­sabi flavor

myślę, że ro­zumiesz ich teksty 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]