Po co się bać? [...] – Moon G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Moon G — zgromadziliśmy 2 opinie.

Niebaćsię

Po co się bać? ...

Strach jest dla tchórzy ...

Pot­rzeb­ny tyl­ko rozsądek
by so­bie życie przedłużyć,
ba­nie prze­ważnie błądem może się stać.

Ja od małego się bałem duchów z te­lewi­zora ...

Po­tem w ciem­ności uj­rzałem pełne­go gro­zy pot­wo­ra.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 lutego 2019, 17:51

Za­padła mi w pa­mięć sce­na z Apo­calyp­to i zgadzam się ze słowa­mi wodza '' strach jest jak za­raza i nie przy­noś go do mo­jej wios­ki ''. Pozdrawiam! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Moon G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]