Po co ja daję [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 7 opinii.

W Szklance Wina : Złamane Obietnice

Po co ja daję so­bie obietnice
sko­ro i tak zaw­sze je łamię?

Spróbuję więc tym razem
nic nie obiecy­wać so­bie ani mamie.

Pat­rzę wstecz na mo­je wiersze
i złama­ne obiet­ni­ce - czwar­te, trzecie,
dru­gie, pier­wsze.... Ja pieprzę!!!

Sa­ma przed sobą wychodzę na kretynkę
i roz­puszczoną dziewczynkę,
która sa­ma już nie wie co lep­sze ...
życie w trzeźwości czy prze­siąka­nie Merlotem
aż do szpi­ku kości, bo często sprawia,
że nie mogę pojąć się z radości.

Ma­ma się nie złości,
poz­wa­la mi po­pijać z litości,
gdy widzi mo­je stra­pione oblicze
i ma gdzieś już mo­je złama­ne obietnice.

Niech to­nie w szklan­ce wina
po­gubiona w świecie dziew­czy­na.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 grudnia 2014, 03:53

Chy­ba już nie. Pi­sać książki a opi­sywać nieus­tannie życie to dwie różne rzeczy. Tak jak ho­mes­chooling and going to school. 

Nie le­piej. Nie możesz pi­sać jak nor­malna dziewczyna? 

Nap­rawdę?
Mhm.. Jeśli mnie czy­tasz, to nie wiesz jak.

Na ko­niec i tak każdy zos­ta­je z sobą.
A to, lepiej? 

To bez sen­su co piszesz. 

Oh co­me on, czy­taj Ma­tyl­do, nie bierz jed­ne­go słowa za 21 :)
Bra­kuje mi za­pałek a i za­pal­niczki roz­dałam w pre­zen­tach. Ale zaw­sze można por­wać sa­molot z ad­wo­kata­mi i wy­puszczać co godzinę jed­ne­go gdy nie spełniają życzeń. 

Nie kumam.
Wytłumacz, proszę. 

Faj­ny ten wier­sz.
Uwol­nij tych, których kupiłaś. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność