Pocho­waj mnie de­likat­nie w [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Na dole w Dziurze

Pocho­waj mnie de­li­kat­nie w tym łonie...
Tą część mnie ja te­raz od­daję To­bie.
Z nieba pa­da piasek i siedzę sa­ma
trzy­mając bu­kiet rzad­ko spo­ty­ka­nych kwiatów
roz­kwi­tających w moim gro­bie.

Na do­le w tej dziu­rze
nie wiem czy mogę zos­tać oca­lo­na...
Zo­bacz mo­je ser­ce - 
pokój jak mo­giła ude­ko­ro­wa­na.

Ty nie ro­zu­miesz
kim oni chcieli żebym była.
A spójrz na mnie te­raz,
jes­tem tą która nie poz­wa­la
so­bie sa­mej żeby żyła.

Na do­le w tej dziu­rze
tracę swą duszę,
na do­le w tej dziu­rze
tak mała się czuję...

I chciała bym le­cieć, o Pa­nie,
lecz oba me skrzydła są moc­no połama­ne.

Ka­mienie wrzu­ci­li mi oni
na dół w tą dziurę.
Pożarłam słońce,
więc mój język wy­pa­lo­ny
sma­ku już dłużej nie czu­je.

Jes­tem je­dyną winną te­go,
że ko­piąc się w zęby je so­bie wy­biłam.
O moich uczu­ciach, które są po­nad
nie będę już więcej mówiła...

W dziu­rze na do­le
tracę kon­trolę.
Na do­le w dziu­rze
tracę swą duszę.

Na do­le w tej dziu­rze
tracę swą duszę.
Na do­le w tej dziu­rze
tak mała się czuję...

I chciała bym wzbić się ku niebu, mój Pa­nie,
lecz oba me skrzydła są tak bar­dzo połama­ne.

Pocho­waj mnie de­li­kat­nie w tym łonie,
bo wszys­tko cze­go chcę to zna­leźć się w To­bie.

* Ali­ce in Chains - ' Down in a Ho­le ' * 
(Przekład : Ma­til­da Te­neb­ris Mor­tis)
Odtwórz

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 29 grudnia 2015, 16:57
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:03Strange one sko­men­to­wał tek­st Dobrocią zwyk­li ludzie na­zywać [...]

dzisiaj, 21:56Moon G sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]