Pięć miesięcy minęło. Odezwał się [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

12.08.2015

Pięć miesięcy minęło.
Odez­wał się ,tak spontanicznie
jej twarz ob­lała się ra­dos­nym uśmiechem
tak szcze­rym,że na sa­mo wspom­nienie pęka mi serce.

Pop­ro­sił o zdjęcia,nie by­le ja­kie,ale
ich wspólne
Godzinę po­nad je wy­syłała,spoglądając na zdjęcia rozmarzona
swo­je szczęście znalazła

Z cichą nadzieją, cze­kała na rozwój zdarzeń
Rozwój nie nastąpił,cofnęła się w cza­sie
do 31 Pażdzier­ni­ka i głośno zapłakała.

Potwór chciał tyl­ko zdjęcia,
sól py­ta 'dlacze­go' ,
du­mam ra­zem z nią ,osuszając jej czer­wo­ne po­liczki

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 sierpnia 2015, 02:12
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]