Patrzyłam w oczy starca [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

+ pożergnanie +

Pat­rzyłam w oczy star­ca ohydnego
w chwi­li je­go śmierci
i widziałam jak piekło go pochłania.

Nig­dy w życiu nie oka­zał nikomu
od­ro­biny li­tości ani umiłowania.

Przyszedł czas na twój osąd, Królu Mości.

Był z ciebie ka­wał podłego drania
a te­raz zapłatą będzie two­ja przemiana.

Pow­ra­casz z piekła w pos­ta­ci larw
i pożerasz swe pyszne,
sa­molub­ne, gnijące ciało...

Zaw­sze było ci go mało,
więc te­raz zeżryj sa­mego siebie
i og­ryź się aż do kości
a po­tem odejdź w zapomnienie.

Oto za­dość uczynienie
za twoich bliźnich cier­pienie.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 marca 2015, 11:50

Bar­dzo wiosyn­nie. Ele­gan­cko. Miłego! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:03Strange one sko­men­to­wał tek­st Dobrocią zwyk­li ludzie na­zywać [...]

dzisiaj, 21:56Moon G sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]