Patrząc na jasny księżyc, czujesz [...] – SennaAsia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest SennaAsia — zgromadziliśmy 2 opinie.

Wspomnienia

Pat­rząc na jas­ny księżyc,
czu­jesz de­likat­ne ciepło w sercu.
Oglądając sta­re zdjęcia uśmie­chasz się.
Wra­cają wspom­nienia ut­ra­conych dni.
Wra­cają marze­nia z dziecięcych lat.
Czu­jesz się tak bez­tros­ko i bezpiecznie,
lecz nag­le wszys­tko znika!
Gaśnie jak wy­palo­ny znicz.
Spokój no­cy przeszy­wa głośny krzyk,
łzy płyną już bezwiednie.
Zni­ka ra­dość i uśmiech.
Po­jawia się mas­ka obojętności i kłamstwa.
A wszys­tko to za zam­knięty­mi drzwiami
w twoim włas­nym piek­le.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 marca 2010, 15:55

Ład­ny Wiersz. 

A dzięku­je ślicznie, cieszę się że Ci się podoba. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

SennaAsia

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]