Państwo Islamskie przyznało się [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

Bruksela 3/22

Państwo Is­lam­skie przyz­nało się do za­machów ...

Tak, jas­ne ...

Bom­ba wy­buchła o 9:11 - mówi Ci to coś?

Znów Euro­pa drży ze strachu
przez ope­rację pod fałszywą flagą
ze spis­ku Iluminatów,
którzy chcą na­dać no­wy porządek te­mu światu.

No a da­ta bruk­sel­skich zamachów?

3/22 - Skull and Bo­nes Society
taką liczbę ma.

Dla nich te liczby mają wiel­kie znaczenie
w ich okul­tystycznym rytuale.

Czy Ilu­mina­ci w imię Lucyfera
chcą zawładnąć naszym światem?

Nie ... wca­le ...
Odtwórz

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 marca 2016, 22:02

Po­dob­nie śpiewa­my - a nie przy­puszczałbym ;-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]