Otwórz oczy,Szarlatanie, Chwyć jej dłoń, Taką [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

Zanim zrozumiesz

Otwórz oczy,Szarlatanie,
Chwyć jej dłoń,
Taką zimną,lodowatą,
Kruchą niczym szkło.

Nie­chaj księżyc was kołysze,
Por­wie ją !
Ciem­ność zak­ra­da się w nas,
Za­lewa jej oczy,czar­na twarz.
Dzień z nocą próbują oszu­kać nas.

Po­woli kołyszę ją wiatr.
Wichu­ra rozpęta się,
Wspom­nienia jak liście,
opadną na dnie..

A ona po­woli wstanie,
ot­rząsnie się.
Jeszcze raz spoj­rzy w Twe oczy,po­calu­je Cię.
Po­da jej dłoń,uśmie­chnie się.
I odej­dzie po­zos­ta­wiając po so­bie
Tyl­ko czarną mgłę,

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 kwietnia 2011, 23:05
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:31oszi3 do­dał no­wy tek­st Świat jest ma­terial­ny, ale [...]

dzisiaj, 16:41oszi3 do­dał no­wy tek­st Bardziej niż te­go, że [...]

dzisiaj, 15:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st padnięty z wrażenia

dzisiaj, 15:22.Rodia sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

dzisiaj, 15:18.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:54E.H. sko­men­to­wał tek­st Nadmiar wie­dzy pot­ra­fi za­bić [...]

dzisiaj, 14:23truman do­dał no­wy tek­st pociecha

dzisiaj, 11:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st Publikując... pielęgnu­jesz swój ek­shi­bic­jo­nizm.  

dzisiaj, 11:47fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie dwieście trzydzies­te piąte