Ostatkiem sił i do [...] – Alfa Centauri

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Alfa Centauri — zgromadziliśmy 5 opinii.

Rachunek sumienia

Os­tatkiem sił i do ut­ra­ty tchu
wierzę.
Na­wet w chwi­li, gdy
speszo­ny za­mykasz za mną drzwi,
a ja osu­wam się w ich ciemność,
wciąż wierzę.
Mówisz, że bolą mo­je łzy?
Że nie chcesz już na nie patrzeć?
Jak bo­li, nie wiesz na­wet ty.
Te bliz­ny...
Których czas nie chce zatrzeć...
Zim­ne sto­py wyz­naczają ślady.
Nie dasz ra­dy za ni­mi pójść.
Żad­ne drogowskazy
nie pop­ro­wadzą do snu.

Jest noc. Ciebie nie ma.
Sen nie przychodzi. Łza spływa.
Ot. Ta­ki rachu­nek sumienia.
Nie mar­twię się. Prze­cież tak by­wa.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 8 marca 2016, 18:19

Zas­ka­kująca puen­ta do smut­ne­go, lecz piękne­go wiersza.
Poz­dra­wiam :) 

Smu­tek nie zwra­ca uwa­gi na ka­len­darz... Dziękuję za opinie. 

W dniu Ko­biet ty­le smut­ku ? 

O tak ! 
Jes­tem bar­dzo na tak ! 

Piękny wiersz! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.