O Jesieni, Matko Kolorowej Melancholii. Z [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Me Nowe Oczy

O Jesieni,
Mat­ko Ko­loro­wej Melancholii.

Z dniem twe­go nastania
pop­rzy­sięgam To­bie i sobie
naj­ważniej­szą w moim życiu zmianę.

Spójrz w nie i po­wiedz mi
czy kłamią me no­we oczy,
już nig­dy więcej pi­jane.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 września 2015, 23:16
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność