Nigdy jeszcze nie czułam [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

+ Spowiedź +

Nig­dy jeszcze
nie czułam się tak źle jak teraz.
Daj mi os­tatnią szansę,
bo nie chcę jeszcze umierać.

Lecz jeśli czas już nadszedł
i swym pi­ciem na śmierć so­bie zasłużyłam
to przyjmę karę na siebie godnie
i gdy każesz, nie będę dłużej żyła.

Bo było już tak dobrze
a ja po al­ko­hol znów sięgłam,
choć że te­go nig­dy nie zrobię
ty­le ra­zy już przyżekłam.

Może to jeszcze nie koniec
a może zasługuję na śmierć podłą,
gdyż przez swe pi­cie już jestem
osobą życia nie godną.

Więc jeśli mam jeszcze szansę
to daj mi tą pracę o Panie.
Spraw bym wróciła do życia
i nie pozwól mi kończyć tak marnie.

Wiem, że zgrzeszyłam strasznie,
lecz żałuje te­go bar­dzo mo­je serce
i praw­da jest ta­ka, że chciałam,
ale umierać jeszcze nie chcę.

Piszę ten wier­sz w wiel­kiej trwodze
z krainy bólu i osamotnienia.
Jeśli już nie zasługuję na szansę Boże
to uwol­nij mnie od te­go straszne­go cier­pienia.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 15 listopada 2015, 01:01
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność

dzisiaj, 01:56Jacob_Filth do­dał no­wy tek­st #twójdotyk