Nie wiem czy go [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

7.11.15

Nie wiem czy go kocham
pro­cen­ty przy­pomi­nają mi siłę
uczucia

Gdy me us­ta są spro­cen­to­wane
myślę o Tobie
cza­sami częsciej
cza­sami rzadziej

Wróciłbyś do mnie,o moj ukochany
by na no­wo poz­nać siebie
za­pom­nieć krzywdę,wyrządzo­ne wspólnie
rany


Czas ucieka,jak sza­leniec
z wa­riat­ko­wa
wrócisz kiedyś do mnie
odzys­kaw­szy wol­ność
cicho zapłacesz

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2015, 00:06
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 10:11truman do­dał no­wy tek­st łzy naszych ma­tek

dzisiaj, 10:10ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 10:06PetroBlues do­dał no­wy tek­st Mawiają, że jak nie [...]

dzisiaj, 10:00ODIUM sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:49ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]