Nie podchodź zbyt blisko, bo [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ GRA +

Nie pod­chodź zbyt blisko,
bo ta gra do środ­ka Cię wciągnie
i w niej zwol­ni się twe tempo
a w nor­malnym go­nić Cię będą zombie.

Niezły hor­ro­rek miałam tej no­cy we śnie
i gdy wkrótce będę usy­piać to z nadzieją,
że ko­lej­ny ta­ki przyśni mi się.

Niech przyśni mi się znów.

Pragnę więcej ta­kich snów.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2016, 21:29
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]