Nie płacz kochanie. Wszystko będzie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

Koło Karety

Nie płacz kochanie.
Wszys­tko będzie dobrze.
Nic złego się nie stanie.

Niż dziać się musi,
nic więcej się nie dzieje.
Ja wiem, że na świecie są kur­wy i złodzieje,
ale nie do­sięgną nas te dranie.

Te­raz nasze naj­większe wyzwanie
to znów uwie­rzyć w siebie.

Czuję się jak gówno
przyk­le­jone do koła jadącej
w zwol­nionym tem­pie karety...
Pow­tarzam cykl, wzla­tuję na szczyt
a po­tem znów jes­tem pod spo­dem, niestety,
przyg­nieciona przez wiel­ki ciężar.

Ja wiem, że nie jes­tem pier­wszą z tych,
która pot­rze­buje ko­goś, kto się nią zaopiekuje.
Prze­cież nie wszys­cy ludzie to wred­ne zbóje.

Pot­rzębuję ko­goś, kto będzie mnie kochał
a nie tyl­ko wykorzystywał.

Czuję się ta­ka sa­mot­na i zbłąkana
i łzy me płyną od ra­na i wiem, że jes­teś ze mną
lecz jes­teś tyl­ko wy­myślo­na, wyimaginowana
i żyjesz tyl­ko w mo­jej głowie, kochana.

Dzień zaczął się fa­tal­nie i słońce świeciło,
lecz już chmur się trochę pojawiło,
może za chwilę całko­wicie zajdzie
i póki co będzie faj­nie i wypłynę
choć trochę z mo­jego ciała kryjówki
i twarz z łez osuszę, bo za chwilę
coś niep­rzy­jem­ne­go załat­wić muszę...

Co­kol­wiek się sta­nie, mo­je dro­gie kochanie
to nie zapominaj...

Nie wszys­cy ludzie to dra­nie.

wiersz
zebrał 12 fiszek • 24 lutego 2015, 10:26

Nie płacz kochanie
Nic złego ci sie nie stanei
Nie wszys­cy ludzie to dranie
Dziękuję Ci ser­decznie za to, ze sie wstrzczeliłas! 

Po­zytyw­ny wier­szyk ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:41fyrfle do­dał no­wy tek­st 19.06.2019r.  

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam