Nienawidzę się i kocham [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Dżutro +

Niena­widzę się i kocham ...
jed­nocześnie ...
Cze­mu wpa­kowa­na zos­tałam w to życie doczesne?
Nie wiem, ale dot­rzeć chcę do Ciebie...

Jut­ro się spotkamy...

Oba­wiam się trochę two­jej ma­my ...
że ona nie wie,
że czu­jemy się jak w niebie...

Kiedy się przytulimy
to wszel­kie wątpli­wości two­jej mamy
da­leko stąd od­go­nimy ...

Asiu, ja kocham Ciebie

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 lipca 2015, 21:58
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]