Nie muszę czekać na [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

They call me Halloween Everyday

Nie muszę cze­kać na ostatni
dzień paździer­ni­ka przez cały rok.
Mam fa­natyczne­go bzi­ka, co tyl­ko tych
nielicznych do­tyka, których świat spo­wił mrok.

Spa­ceruję ze śmier­cią krok w krok,
kiedy przechadza­my się
o zmie­rzu pięknym cmentarzem.
Już ko­lej­ny rok tak na ja­wie so­bie marzę
i świece za­palam w dy­niach i układam je
przed upior­nie pięknym ołtarzem.

W mo­jej głowie tańczą potwory,
nieopi­sanie straszne zmory,
które umi­lają mo­je sa­mot­ne wieczory
i ro­bią wszys­tko, co tyl­ko ich mroczne
dusze zap­ragną, ale dla­tego że ja im tak każę...

Na imię mam Halloween,
na naz­wisko Everyday...
Wyjątko­wo po­nury jest świat
dziew­czyn­ki tej, która żyje
w swoim włas­nym, pięknym koszmarze.

* Cień Księżyca wyjątkową sym­pa­tią darzę... *
(De­dykac­ja).

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 września 2014, 07:36

Po­wie­dział co wie­dział i zjadł so­bie śledzia. Nie wie­dział co czy­ni, gdy jadł zupkę z dy­ni, bo po­tem pier­daszył, więc w do­mu się zaszył i pi­sał po­pier­dując i ciul wi ko­go naśla­dując... ha ha ha! 

No i dob­rze lu­bie de­mony, ale dy­nię za­mieniam w pyszną zupę, aha tra­cić żzyc­cie na hal­lo­ween, to tak jak dać pro­wadzić się na stryczku kościoła katolickiego. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 18:39tallea do­dał no­wy tek­st Samotność, to pus­ty­nia, gdzie [...]

dzisiaj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:54Moon G sko­men­to­wał tek­st > trzy cno­ty ludzkie: wiara, [...]

dzisiaj, 17:45Moon G do­dał no­wy tek­st DETEKTYW RUT­KOW­SKI (piosen­ka)

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Tylko kłam­stw słucha­my do [...]

dzisiaj, 17:42ODIUM sko­men­to­wał tek­st Goni człowiek ogon swo­jej [...]

dzisiaj, 17:40ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 17:38szpiek sko­men­to­wał tek­st Jak zos­tanę pre­zyden­tem obiecuję [...]

dzisiaj, 17:32Moon G sko­men­to­wał tek­st Gdyby ktoś miał na [...]

dzisiaj, 17:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]