Nie chcę jeszcze umierać. Za [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

WINNA 7:30

Nie chcę jeszcze umierać.
Za bar­dzo lu­bię swój świat,
swe zwierzątka, mamę, swój pokój,
mo­je rzeczy, mu­zykę, obłęd...

Mogłabym dłużej zos­tać na zewnątrz,
ale i tak do­wie­działbyś się ja­ka jestem.
Nie pot­ra­fię te­go, co ty, co wy potraficie,
cze­go się uczy­cie, co robicie.

Chciałabym być jedną z was,
ale muszę żyć w ukryciu...

Już się zo­rien­to­wali i zaczy­na się...
Po­niżający ton, wred­ne spojrzenia,
pre­ten­sje... pre­ten­sje... pretensje...

Jes­tem win­na wszys­tkiemu, co idzie nie tak.
Jes­tem win­na twoim niepowodzeniom,
te­mu, że cho­rują ludzie, że umierają,
te­mu, że pop­suł ci się sa­mochód,
two­jej migrenie...

Jes­tem win­na całemu złu na waszym świecie.

'' Gdzieś w no­cy dzwo­ni telefon
i płacze ząbkujące dziecię...''

A ja siedzę w swym do­le pełnym węży,
gdzie sa­mot­ność moim przeznaczeniem
i kieruję na to wszys­tko prze­rażające spojrzenie.

Już nig­dy się nie zmienię.
Wasza krzyw­da to mo­je marzenie
a szczęście wasze moim utrapieniem.

O wpół do ósmej nad ranem...

...jes­tem cho­ler­nym Sza­tanem.

wiersz
zebrał 9 fiszek • 24 października 2014, 09:30

Jak­bym włas­ne myśli czytała. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]