Niechaj wszyscy się Jesieni w [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 3 opinie.

+ OCTOBER +

Nie­chaj wszys­cy się Jesieni
w pas kłaniają jej niewierni.
Dzi­siaj nas­tał piękny miesiąc ...
ukocha­ny mój Październik.

La­to zmarło już zmęczone
dni upal­nych ciągiem serii.
Września zgo­nem narodzony
przyszedł chłod­ny Październik.

Dni już krótsze, czas spowalnia
z do­minacją pięknej czerni
a w mym ser­cu raj uwalnia
mój cu­dow­ny Październik.

Fruną liście kolorowe,
ja przez ok­no swej pustelni
świat podzi­wiam znów na nowo,
gdyż znów nas­tał Paździer­nik.

wiersz
zebrał 22 fiszki • 30 września 2015, 21:59

Dziękuję Ro­zaR­ku ;) 

Pięknie - choć z me­talo­wa nutą . - Nap­rawdę z przy­jem­nością czy­tałem.
Moją porą też jest je­sień - bo­gata i sy­ta . 

Bar­dzo ład­ny wier­sz jak i ład­nym miesiącem paździer­nik jest ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]