Niebo gwieździste nade mną i [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Pożegnanie Ł. +

Niebo gwieździs­te na­de mną
i pra­wo mo­ral­ne we mnie.
Wyrzu­cam wszys­tko co zbędne,
co tyl­ko me wnętrze zaśmieca.

Ma dusza jest czys­ta i piękna
i twej nik­czem­ności nie chce.
Za fałsz twój i twoją pokrętność
to mam cię człowieku za śmiecia.

Twój byt jest niegod­ny mych myśli
i spoj­rzeń mych oczu głębokich
a na­wet mo­jej pogardy
i te­go by splunąć na ciebie.

Z dnia na dzień wspom­nienie o tobie
za­nika w mych myślach bardziej.
Być może już wkrótce to po­wiem ...
kim byłeś? kim jes­teś? ... nie wiem.

żeg­naj Ł. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2016, 16:29
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 11:45onejka sko­men­to­wał tek­st gdyby ludzie oj­cze nasz mówi­li [...]

dzisiaj, 11:41sprajtka sko­men­to­wał tek­st do tych co są [...]

dzisiaj, 11:37sprajtka sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

dzisiaj, 11:36sprajtka do­dał no­wy tek­st Nędzne wnętrze nie ma [...]

dzisiaj, 11:29sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jesienna mi­niatur­ka pod no­gami

dzisiaj, 11:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st Jak mogę mieć dob­ry [...]

dzisiaj, 11:25sprajtka sko­men­to­wał tek­st Miłość to po-klat­ko­wa ani­mac­ja [...]

dzisiaj, 11:10PetroBlues sko­men­to­wał tek­st To, że ktoś chwy­ta [...]

dzisiaj, 10:54Niusza do­dał no­wy tek­st Jeżeli życie jest sztuką [...]

dzisiaj, 10:49Niusza do­dał no­wy tek­st Nie każdy ho­mosek­sualis­ta to [...]