Niebezpieczne porachunki, twarde dragi, [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Wersety Lamentu 3 +

Niebez­pie­czne po­rachun­ki,
twar­de dra­gi, moc­ne trun­ki.
Głosy szep­czą krwawą zem­stę
a ja mówię, że nie będę mścić się już.

Podły bru­tal dziec­ko kar­ci,
mat­ka obojętnie pat­rzy
a obo­je gówno war­ci...
ona - szma­ta, on - par­szy­wy, mar­ny tchórz.

Tam, za ścianą szklan­ka w dłoni,
podsłuchują nędznie oni
jak to dziec­ko w śmier­ci wo­ni
du­si się w opa­rach stu tok­sycznych burz.

Krwa­we kłótnie, rękoczy­ny...
In­terwen­cja, skur­wy­syny!
Dziec­ka dom a ich więzienie,
swej przeszłości już nie zmienisz, trud­no, cóż...

Tam, na czar­nym ho­ryzon­cie
fla­ga trium­fu klęską trąci.
Duże dziec­ko płacze w kącie,
w dłoniach trzy­ma moc­no bu­kiet zwiędłych róż.

A do drzwi pu­kają goście.
Proszę, weźcie ich wyp­roście.
Tu jest ciem­no i żałośnie
a ja tonę w słod­ko-słonej wodzie
łza­wo-krwa­wych mórz.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 stycznia 2016, 14:05
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]