Na łóżku położyć się [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 5 opinii.

...

Na łóżku położyć się na wznak
W po­ry wie­czor­ne lub ranne
Można usłyszeć dźwięki
Jak wieje wiatr,lub śpiewa ptak
Mogą być cieka­we i banalne
Po­budzają myśli i rozterki
Naj­le­piej jest wten­czas gdy
Jest tak cicho że odmierzam
Czas bijącym ser­cem mym
A naj­gorzej jest wten­czas gdy
Jest tak cicho że słyszę włas­ne łzy.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 kwietnia 2016, 17:02

Dzięki Micha­le Dob­rych snów. 

Prze­mawia do mnie Twój wiersz. 

Dzięki Ser­deczne za opi­nie. Życzę miłych snów. 

Po­ruszające :-) 

Nieźle :). 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 09:50Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]