Na imię mam tak [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Syn Pruskich Imigrantów

Na imię mam tak samo
jak mat­ka je­go miała,
choć ta­kiego jak on syna
na pew­no mieć nie chciała.

Możecie so­bie gadać
i mówcie co chcecie,
lecz to Panzram był najlepszym
se­ryj­nym na świecie.

W je­go ser­cu ktoś zasiał
ziar­no wiel­kiej podłości,
które wrosło z te­go serca
korze­niem aż do kości.

Tam­te cza­sy były cięższe
i o wiele ludzie twardsi.
Przet­rwał ten, kto był silniejszy
i kto dru­gim gorzej gardził.

A ty, śmie­szny czereśniaczku,
co myślisz, żeś jest groźny,
gdy­byś prze­ciął je­go ścieżkę
to zes­rałbyś się w portki.

Nie oka­zał krzty skruchy,
był zawzięty do końca,
przyjął śmierć swą z godnością
w tam­tym dniu bez krzty słońca.

Pa­mięci Car­la Panzra­ma (1891-1930).
Odtwórz

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 września 2014, 08:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]