Myśl mnie dręczy taka [...] – Pojda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pojda — zgromadziliśmy 1 opinia.

***

Myśl mnie dręczy ta­ka ciężka
Jest to ma życiowa klęska
Męczy ser­ce mą i duszę
Da­je złość mi i katuszę

Cier­pie żyjąc na tej Ziemii
Nie czu­je już w żciu chemi
Mam złe wyobrażenie
Ja­ko no­we pokolenie

Co my młodzi tu możemy?
Jak dzi­waki tu żyjemy
Sa­mo życie dla nauki
Star­cza ser­ce w ciele głupim

Woj­ny, bun­tu, rewolucji
Światu no­wej konstytucji
No­wych Panów, wodzów, siły
Młodym ser­com by starczyły.

Chwały, bo­gac­tw stop! Honoru!
Wiary, szczęścia i wigoru
Biada te­mu kto bezmózgi
Sławy cze­ka tyl­ko ruzgi

Króla zna­leźć w ta­kim świecie
Niemożli­we to powiecie
Ko­goś o ser­cu szlachetnym
O is­tnieniu per­ma­nen­tnym...

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 kwietnia 2016, 15:04

Cieka­wy wier­sz.Młodzi coś mogą i za­razem coś nie mogą. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

fyrfle

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Cierpliwy rol­nik zbie­rze żni­wa [...]

dzisiaj, 00:26MyArczi sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

dzisiaj, 00:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

wczoraj, 23:10yestem sko­men­to­wał tek­st Trzeba się sprze­ciwić te­mu [...]

wczoraj, 23:09yestem sko­men­to­wał tek­st Skoro żyje, to uwieram...  

wczoraj, 22:202010 do­dał no­wy tek­st Życie to su­ma wy­borów, między [...]

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 22:10marka sko­men­to­wał tek­st Słowa dają wol­ność, do [...]

wczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st głosując zrzu­casz je­dynie od­po­wie­dzial­ność [...]

wczoraj, 21:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie ma nic.