Moknę w pajęczynie nie [...] – Malusia_035

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Malusia_035 — zgromadziliśmy 5 opinii.

*** pora deszczowa

Moknę w pajęczy­nie
nie swoich myśli
zle­piona wspomnieniami
przer­wa­nych marzeń
błądzę po no­wo
ut­ka­nych pragnieniach
szu­kając na­macal­nych
do­wodów dawnego
is­tnienia

21.05.2019
Malusia_035


Odtwórz

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 maja 2019, 09:23

Cieka­wy te­mat wier­sza. A i for­ma dob­ra. Gratulacje. 

Nos­talgiczne... ja­kieś in­ne... to Two­je? :P
Ład­ne, bar­dzo. :)
Dziś mu­siałem prze­biec do sa­mocho­du 20 metrów... w wodzie po kostki.
Mu­siało to wyglądać... jak­bym stąpał po wodzie :P
Dob­rze, że się nie wy­sypałem w tę wodę, bo nie tyl­ko no­gi miałbym mok­re. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

niekiedy w życiu bra­kuje krop­ki nad zet.
wte­dy deszcz jest niebem, pow­ra­cającym na ziemię, no­wym, głębo­kim od­dechem ... 

piękny :)* 

dob­ra treść
za­pis też okey

plus 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]