Moja piękna Abby Moon, sama [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

* ABBY MOON *

Mo­ja piękna Ab­by Moon,
sa­ma wyb­rałaś tą drogę.
Te­raz nie ma już odwrotu.
Nic na to po­radzić nie mogę.

Os­trze­gałam Cię kochana.
Ty­le ra­zy Ci mówiłam,
lecz ty na­dal mnie błagałaś
bym w wam­pi­ra Cię zmieniła.

*Ab­by wiesz, że tyl­ko nocą
na łowy wyj­dziemy z ukrycia.
Krew po­kar­mem twym się stanie,
nies­te­ty niezbędnym do życia.

Lecz nadzieję już straciłaś
i sens by­tu ja­ko człowiek.
Kto wam­pi­rem się nie stanie,
jak to jest się wcześniej nie dowie...

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Aby Księżyc moc­niej świecił,
muszę do­dać jej otuchy.
Mym mis­tycznym pięknem mroku
odpędzę od niej złe duchy.

Dedykowane...

*Ab­by - imię żeńskie, mające ta­kie sa­mo znacze­nia w języ­ku heb­raj­skim jak i w ame­rykańskim. Ab­by znaczy : Po­cie­sze­nie Oj­ca lub Oj­cow­ska Ucie­cha. In­te­ligen­tna i piękna Abi­gail w Sta­rym Tes­ta­men­cie była trze­cią żoną Króla Da­wida, opi­sywaną ja­ko dobrą w dys­krec­ji i piękną w for­mie.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 września 2014, 07:59
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]