minął rok,a jakby [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 3 opinie.

Później

minął rok,a jak­by se­kun­da
Two­ja twarz rozpływa się w lustrach

miś już Tobą nie pachnie
do snu mnie utu­la niezdarnie

na zdjęcia już nie patrzę
obojętności kłódki, założyłam na nie 

A wszys­tko to te­mu, że
Ser­ce pus­tsze o ki­log­ram uczu­cia

już nie bi­je tak sa­mo

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 czerwca 2016, 02:11

Dziękuję za opi­nie :)
@Krys­ta : Trochę zmieni,ale oba­wiam się...że za mało 

Smut­ny ale ład­ny pozdrawiam 

Czas zmienia spoj­rze­nie... ład­ny wier­sz.
:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

krysta

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]