Milczące lustro zna wiele [...] – Cailleach

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Cailleach — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Mil­czące lus­tro zna wiele tajemnic.
Od­bi­cie nie jest wyraźne.
Oczy szu­kają czys­te­go przebłysku.

Od­bi­cie jest po­dob­ne.Us­ta wyk­rzy­wiają się
w gry­masie.Złość i fa­la kry­tyki,- ref­lekto­ra ,
ustępują trosce.

Wy­cieram dłonią lustro.
Pat­rzysz na mnie,Twój wzrok jest ciepły,wręcz parzy.
Cze­muż więc,mój jest zdys­tanso­wany ?

Two­ja dłoń,de­likat­nie wy­suwa się na przód.
Odłam­ki bru­du,roz­prys­kują się,jak światło.
Pęka szkło,ba­riera między na­mi przes­ta­je być namacalna.
Więź mat­ki i córki,za­cis­nia się.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 maja 2013, 22:42
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Cailleach

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 09:30Naja sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

dzisiaj, 09:28Naja sko­men­to­wał tek­st Furtka

dzisiaj, 09:19Cropka sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 09:16Cropka sko­men­to­wał tek­st czasem żal zos­ta­wić człowieka [...]

dzisiaj, 09:15Cropka do­dał no­wy tek­st Czasem człowiek tęskni za [...]

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]