Mieliśmy w domu szczekaczkę Do [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

Polonez A- dur Op. 40 nr 1 Fryderyka Chopina

Mieliśmy w do­mu szczekaczkę
Do 1975 ro­ku tyl­ko pier­wszy
Prog­ram Pol­skiego Radia

Ma­ma przekręcała kle­kotkę potencjometru
I uno­siły nas cu­dow­ne dźwięki
Tych cud­nych manowców

Ma­ma pier­wsza powiedziała
Co to jest polonez
I kto to wieszcz

Po­tem jeszcze płaka­liśmy wspólnie
Gdy re­dak­tor We­ber zaw­sze w smokingu
Za­powiadał go w wy­kona­niu mis­trza Ru­bin­steina

A o tym że z Ma­my wys­sałem
Niena­wiść do Żydów to po­wie­dział Żyd
Który uciekł nie wys­saw­szy cud­ności POL­SKOŚCI

Nie wie­działem co to niena­wiść
Słysząc te­go Żyda w ra­diu za­pytałem
Wte­dy Ma­ma (już pięść) walnęła - to ten Żyd

Mi­rosław 07.03.2019r. Plac Lacha

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2019, 09:23

Dziękuję za tą ob­fitą w treść opi­nię. Ser­decznie poz­dra­wiam. :) 

On mówił o an­ty­semi­tyz­mie, to ta­ka niena­wiść do ple­mion se­mic­kich, na przykład do Arabów, oni ją tam wy­sysają z mle­kiem swoich matek...
Myślą, że my też, bo nie chce­my przyj­mo­wać ter­ro­rystów, a ktoś [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:03Cropka sko­men­to­wał tek­st Lepiej być pod wpływem [...]

dzisiaj, 08:18Papużka sko­men­to­wał tek­st codzienność

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]