Miała sześć! sześć! sześć! [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Wymowna Dama : NEVER SMILE AGAIN !

Miała sześć! sześć! sześć! latek,
gdy jej cud­ny tatek
po­padł w straszne długi
i ze swo­jej splu­wy palnął so­bie w łeb.

On to zro­bił przy niej.
Swym os­tat­nim czynem
z niej uczy­nił dziewczynę,
która już na zaw­sze odpłynęła w krew.

Ser­ce skamieniało,
mózg w se­kun­dzie zamarł,
po­tem ona sama
długo nie wie­działa w ja­kim świecie jest.

Te­raz tyl­ko mama
i jej krwa­wa da­ma,
która czci Szatana
i mor­dując wy­ma­wia : 'NE­VER SMI­LE AGAIN'.

BACH! BACH! BACH! ...
UMARŁ STRACH...

* Niech żyje Mrs Ver­cetti * 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2015, 20:43

Ko­nie­czne egzorcyzmy 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]