Miałam straszną wizję z [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 15 opinii.

+ Wizja Strasznych Lalek +

Miałam straszną wizję z góry
wizję z góry miałam tam
w do­le dom­ki jak z tektury
a w nich lal­ki małe tak

woj­na ogarnęła miasto
woj­na ogarnęła kraj
przyszło się za­bijać lalkom
za­pom­niany zos­tał raj

i widziałam straszny obraz
sprzed osiem­dziesięciu lat
przyszedł kres wszel­kiego dobra
zło pożarło tam­ten świat

miałam straszną wizję z góry
w do­le mi­lion krwa­wych plam
lal­ki ro­bią so­bie dziury
a krew le­ci strasznie tak

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 czerwca 2019, 16:01

kiedyś miałem sen o świecie po nuk­lear­nej zagładzie
wszys­cy którzy oca­leli cze­kali na swój koniec
dookoła rozkład żyjących ciał i ta wszecho­gar­niająca świado­mość nieuniknionego
nie bpo­zos­tało już nic oprócz cze­kania wśród zgliszczy ...
sen który ot­worzył oczy
- nig­dy więcej
moc­ny tekst 

hm 

zacho­waj­cie sza­cunek dla ma­tek swoich, waszy­mi oj­ca­mi naj­praw­do­podob­niej by­li mężczyźni...

od mo­jej Ma­my, proszę się od*pier*dolić 

bra­vo Andżeli­na!
ha ha 

zacho­wujesz się jak za­kom­plek­siony piz­du­siek, ma­my py­tałeś czy wol­no ci zacze­piać star­sze pa­nie w sieci? 

to sa­mo mogę rzec o was 

kac­per z int na bakier 

dlacze­go mam brać pod uwagę ko­men­tarze ja­kiegoś ma­min­synka który nie ku­ma o czym piszę ... 

czy­tania ko­men­tarzy ze zrozumieniem 

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:04rudolf88 sko­men­to­wał tek­st Złapałam się wczo­raj w [...]

dzisiaj, 08:52Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 08:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Trzeba umieć ludzi rozumieć. https://www.youtube.com/watch?v=TbNQ1Jvj-6c

dzisiaj, 08:32Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Bez przyszłości jest trwa­nie [...]

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]