Mglisty cmentarny poranek. Skrzeczą wrony [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

Ghotic Dream Girl

Mglis­ty cmen­tarny poranek.
Skrzeczą wro­ny na cmentarzu.
Tu jest wszys­tko, co mam,
lecz nie wszys­tko o czym marzę.

In­ternet to 'dob­ra' pułapka,
ja nie żyję w real­nym świecie.
Ja żyję w wir­tualu i snach
jak śniące na ja­wie dziecię.

Ja chcę być małą dziewczynką
o czar­nych włosach i oczach,
żyć w sta­rym po­nurym zamczysku
na stro­mych, górzys­tych zboczach.

Mój ta­to to Wiel­ki Król
co ziemią posępną tą włada.
Niez­wykle ok­rutna i piękna
jest kochająca mnie mama.

Mam wszys­tko, cze­go zapragnę,
tak, że aż mieć więcej się nie da.
Wiem, co to ciem­ność i chłód,
lecz nie wiem co smu­tek i bieda.

Tam żyją mroczne stworzenia
i smo­ki w po­wiet­rzu latają
a ludzie wszys­cy nas wielbią
i ze strachu podziwiają.

Lecz tu­taj jes­tem dziwadłem,
które mało kto rozumie.
Czy znaj­dzie się jeszcze ktoś taki,
kto szczerze po­kochać mnie umie?

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 października 2014, 08:22

W dzi­siej­szych cza­sach miłość przes­ta­je byc prawdziwa 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

dzisiaj, 21:49Moon G do­dał no­wy tek­st Tylko Raz

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]