Mamo, boję się, że [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 9 opinii.

Alzheimer

Ma­mo, boję się, że zapomnę,
by wstać ra­no z łóżka i zjeść śniadanie,
że od lat nie piję już ka­wy,
a her­batę słodzę jedną łyżeczką,
tyl­ko dla­tego by ku­pić choć ki­lo cuk­ru
w pob­liskim sklepie.

Ma­mo, boję się, że zapomnę,
jak być szczęśliwym,
że kąci­ki ust po­win­ny być lek­ko wy­gięte ku górze,
a oczy po­win­ny się śmiać w radości.

Ma­mo, boję się, że zapomnę,
kim jestem,
że ra­no wstanę z łóżka
i będę szu­kać two­jej bez­pie­cznej dłoni.

Ale ciebie już przy mnie nie będzie,
tak jak i mnie nie będzie.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2019, 23:50

Wred­ny Niemiec, co wszys­tko cho­wa...
Ale po co strach? Nie war­to bać się te­go, na co nie ma­my wpływu... jeszcze nie ma­my... może kiedyś?...
A jeśli nie, to do końca trze­ba czy­tać wciąż od no­wa czys­te strony.
Poz­dra­wiam :) 

Świet­ny wier­sz, przy­pom­niał mi film z Me­ryl Streep 

Nig­dy nie lu­biłam za­sad i przy­kazań, to i na sta­rość nie będę się ni­mi wzruszać.
Poz­dra­wiam :) 

ilu przy­kazań db wier­sza tek­st ten przes­trze­ga? Niewielu.

ale czy­ta się go z zain­te­reso­waniem. I mnie to wystarcza 

Dziękuję ! 
Coś mi os­tatnio pożera komentarze. 

 

Dob­ry jest ;) 

Aż ta­ki zły? 

;( 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 00:30Polna sko­men­to­wał tek­st Jednocześnie kocham cię i [...]

dzisiaj, 00:20silvershadow do­dał no­wy tek­st sen

wczoraj, 23:37CierpkaWoda do­dał no­wy tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:27Quanti18 do­dał no­wy tek­st na pa­rabo­lach życia, nie ma [...]

wczoraj, 22:04Strange one sko­men­to­wał tek­st Rodzisz się tym cze­go [...]

wczoraj, 20:43Spruta sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:13PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Y

wczoraj, 20:11Spruta sko­men­to­wał tek­st Wpędzać się w psycho­pa­tyczny stan, [...]

wczoraj, 20:10Spruta sko­men­to­wał tek­st Y