Mamo, boję się, że [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 9 opinii.

Alzheimer

Ma­mo, boję się, że zapomnę,
by wstać ra­no z łóżka i zjeść śniadanie,
że od lat nie piję już ka­wy,
a her­batę słodzę jedną łyżeczką,
tyl­ko dla­tego by ku­pić choć ki­lo cuk­ru
w pob­liskim sklepie.

Ma­mo, boję się, że zapomnę,
jak być szczęśliwym,
że kąci­ki ust po­win­ny być lek­ko wy­gięte ku górze,
a oczy po­win­ny się śmiać w radości.

Ma­mo, boję się, że zapomnę,
kim jestem,
że ra­no wstanę z łóżka
i będę szu­kać two­jej bez­pie­cznej dłoni.

Ale ciebie już przy mnie nie będzie,
tak jak i mnie nie będzie.

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2019, 23:50

Wred­ny Niemiec, co wszys­tko cho­wa...
Ale po co strach? Nie war­to bać się te­go, na co nie ma­my wpływu... jeszcze nie ma­my... może kiedyś?...
A jeśli nie, to do końca trze­ba czy­tać wciąż od no­wa czys­te strony.
Poz­dra­wiam :) 

Świet­ny wier­sz, przy­pom­niał mi film z Me­ryl Streep 

Nig­dy nie lu­biłam za­sad i przy­kazań, to i na sta­rość nie będę się ni­mi wzruszać.
Poz­dra­wiam :) 

ilu przy­kazań db wier­sza tek­st ten przes­trze­ga? Niewielu.

ale czy­ta się go z zain­te­reso­waniem. I mnie to wystarcza 

Dziękuję ! 
Coś mi os­tatnio pożera komentarze. 

 

Dob­ry jest ;) 

Aż ta­ki zły? 

;( 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

truman

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 07:07fyrfle do­dał no­wy tek­st Trzy fraszki na pro­fes­je

dzisiaj, 06:54fyrfle do­dał no­wy tek­st Przystawka przed dniem Or­lik w [...]

dzisiaj, 00:45MyArczi sko­men­to­wał tek­st ...  

dzisiaj, 00:44MyArczi wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

dzisiaj, 00:37Thé vert sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 00:35Thé vert sko­men­to­wał tek­st ...słon­ce, księżyc a może [...]

dzisiaj, 00:34Thé vert sko­men­to­wał tek­st Jak gdy­by nig­dy nic

dzisiaj, 00:12oszi3 sko­men­to­wał tek­st ***

wczoraj, 23:54yestem sko­men­to­wał tek­st Bogate wnętrze roz­puszcza język.  

wczoraj, 23:51yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]