Lubię nocne wędrówki. Raz zaszłam [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ ROZKOSZNE DRESZCZE +

Lu­bię noc­ne wędrówki.

Raz zaszłam w niez­naną mi dotąd
dziel­nicę mo­jego wiel­kiego miasta.
Ry­zyko spra­wia, że krew
w żyłach mi szyb­ciej krąży
a strach przyp­ra­wia o roz­koszne dreszcze.

Idź da­lej Mtyl­do, głębiej jeszcze -
tak szep­ta mi noc­ny wiatr i nagle
czas zwal­nia i ogar­nia mnie sen na jawie.

Zza bu­dynków wyłaniają się różne zmory,
wam­pi­ry, zom­bie i szka­rad­ne potwory.
Zmie­rzają ku mnie w zwol­nionym tempie
a ja próbuję uciekać z całych sił, lecz nadaremnie,
za­raz mnie dorwą i miazgę zro­bią ze mnie.

Już się zbliżają, już pra­wie mnie mają,
ze strachu ser­ce mi sta­je, one mnie doganiają...

Budzę się i ser­ce mi wa­li niesamowicie.
Dziw­na jes­tem ja i to mo­je życie,
bo po­mimo że się strasznie bałam to ten sen
był o wiele od rzeczy­wis­tości fajniejszy.

Chcę pi­sać więcej ta­kich właśnie wierszy.

Więc przyp­raw mnie śnie wiele ra­zy jeszcze
o tak niez­wykle roz­koszne dreszcze.

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 grudnia 2014, 01:25
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]