Lekarze rujnują zdrowie, psychiatrzy niszczą [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

2+2=0

Le­karze ruj­nują zdrowie,
psychiat­rzy niszczą umysły,
pseudo nauka za­bija prawdę
a me­dia fałszują in­formac­je ...

Mądrzy ludzie są uważani za wariatów,
bo de­bili jest więcej i łat­wo im wmówić,
że kłam­cy zaw­sze mają rację.

Zdraj­cy ludzkości na scenie
zbierają najgłośniej­sze na stojąco owacje
a ta­nia siła ro­bocza na nocną zmianę
w pra­cy je na śniada­nie kolację.

Niewo­la sta­nowi de­mok­rację.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 czerwca 2016, 23:08

O Sza­tanie mam książkę, co ma 800 stron, jak ją przeczy­tam to coś jeszcze napiszę. 

Po­zytyw­nie mnie zas­ka­kujesz.
Sa­ma ro­zumiesz ten sza­tan i sza­tan ewen­tual­nie diabeł - a tu proszę społeczne dy­wagac­je o za­sadach które spychają część ludzi w egzystencję.
Uz­na­nie . :-) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:37Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:36Spruta do­dał no­wy tek­st Przerwać sen to dos­trzec, [...]

dzisiaj, 22:36marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dla dwóch osób, nie [...]

dzisiaj, 22:30marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Myśli pi­sane na siłę, [...]

dzisiaj, 22:16marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:13marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]

dzisiaj, 22:05Spruta sko­men­to­wał tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

dzisiaj, 22:04marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st jest rodza­jem niedoj­rzałości gdy [...]

dzisiaj, 21:57marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st grunt to widzieć

dzisiaj, 21:52kadet777 do­dał no­wy tek­st Wszystko co is­tnieje jest [...]