Kropelkami zapomnienia leczę nadwrażliwość zapominam na [...] – Chemik -a

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Chemik -a — zgromadziliśmy 2 opinie.

Kropelkami zapomnienia

Kro­pel­ka­mi zapomnienia
leczę nadwrażliwość
za­pomi­nam na chwilę
że można le­piej żyć

Przecież

Nig­dy nie było tam życia
za ro­giem skonało
po­między żalem a bu­tel­ki dnem
w czyichś dłoniach przemilczałam

Strach niszczy mo­je oczy
za­tapia je w mro­ku pop­rzed­nich lat

Jak głupiec pieleg­nuję nadzieję
każdy od­dech kiedyś mija

Przecież

za bez­cen oddałam
swo­je ciało i krew
i duszę


Nie każdy tak ma.

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 sierpnia 2017, 12:22

Dziękuję, os­tatni, to os­tatni, można po­mijać :). Jed­nak ma on dla mnie pew­ne, ważne znacze­nie; jeszcze raz dziękuję. 

Piękny, wy­mow­ny wier­sz. Czy­tałam kil­ka ra­zy i nie mogę przes­tać...choć...szczerze ? po­mijam os­tatni wers.
:) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

onejka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:14PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:12sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:10marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka