Kim jestem? W mym lustrze [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

+ Katarakta Samotności +

Kim jestem?

W mym lus­trze upiór ja­wi się senny
w od­cieniu tru­pio-bla­dym, wie­czo­rową porą,
od­dając mnie w objęcia
obec­nym wokół mnie ciem­ności zmorom.

Ja­ki jest twój ulu­biony kolor?

Czar­ny i bordo.
Nak­ry­wam się uko­jenia kołdrą w nocy,
podążając w zaświaty
za sprawą mis­tyczne­go mro­ku mocy.

Ten świat wy­daje mi cię obcy
i ka­taraktą sa­mot­ności zaszły mo­je oczy.

Wciąż błądze w straszli­wym mroku,
nie wiedząc jak mo­je życie się da­lej po­toczy.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 marca 2016, 15:39

Moc­ne 7/10
Cza­sem ry­my zbyt ba­nal­ne jak no­cy-mo­cy-oczy-po­toczy czy porą-zmorom
Za to cza­sem bar­dzo przy­jem­ne dla ucha pat­rz: sen­ny-obec­nym czy bordo-kołdrą.
Bar­dzo faj­ny kli­mat i sty­lis­tycznie nie mam nic do zarzu­cenia.
Dużo przy­miot­ników częstok­roć od­mienianych przy­pad­ki - mie sie po­doba :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]