Kiedy zdaje Ci się, [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

+ COMA +

Kiedy zda­je Ci się, że to koniec
i w morzu ni­cości prag­niesz utonąć,
bo nie ma tam bólu, cierpienia,
jest tyl­ko ni­cość, ponoć...

Po­myśl, że masz jed­no życie
i dru­gie może już się nie zdarzyć.
Cza­sem dro­ga jest ciężka i długa,
która wie­dzie do te­go o czym marzysz.

Przes­tałam wie­rzyć w miłość,
ale to było raczej pojęcie względne.
Jeszcze się nie tra­fiło, ale wiem
że w końcu osobą po­kochaną będę.

Dziś sa­ma nie wiem co będzie,
ma przyszłość to raczej wiel­ka niewiadoma.
Może ktoś ser­ce me zdobędzię
a może cze­ka mnie CO­MA.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 listopada 2015, 03:01

zat­rzy­mał mnie na dłużej...
poz­dra­wiam nocą ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]