Kiedy już byłem popołudniowym [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

Fyrfl o spokój

Kiedy już byłem po­połud­niowym leżakiem
Zam­knąłem oczy i przy­wołałem ciszy smak
Tuż pod prawą po­wieką nie opo­dal rzęs
Zo­baczyłem traw­nik i chłopca
Z kom­plet­nie szcze­rym uśmiechem
Jeszcze bez cienia
Sku­piłem się na nim
I oto mo­tyl usiadł mu na sercu
Chłopiec trys­kał ra­dością za­rażając nią ogród
Pow­stający ze mnie
Wziął mo­tyla lewą dłonią
I położył na li­nii życia
Mo­tyl był o la­zuro­wych skrzydłach
Nak­ra­pianych w groszki pomarańcze
Boże! Ja­kiś ty piękny szepnął chłopiec
Mo­tyl skłonił się i odfrunął
By zaczer­pnąć słodyczy nektaru
Og­romne­go żółte­go kwiatu słonecznika
Ta­tuś!Ta­tuś!-Krzyczał chłopiec
Pat­rz!Wska­zywał na pochy­lony żółty kwiat
Nie ma za złe me­duzie słonecznika
Że pta­si nawóz spra­wił jej piękno
I nie z ty­sięcy bez­na­miętnych korali
Różańców mdłością na­wożących? - edeny
Widząc tę scenę pająk Krzyżak
Wziął czte­rolis­tną koniczynę
I po­dał jej zieleń dro­zophi­la melanogaster
Sza­moczącej się w je­go po­ran­nym mis­ternie tka­nym
Dziele zagłady i dziele życiodajnym
Bóg i Diabeł spot­ka­li się w jed­nym-w nim
Po­dał muszce dłoń.
Ra­zem zeszli na po­let­ko truskawek
I wspólnie za­sied­li do uczty
Z ich czer­wo­nego krwis­te­go miąższu
Resztkiem ro­sy po­pija­li posiłek
Niczym bis­ku­pi piją Sza­to w swoich
Wa­row­niach od­boszcze­nia Sacrum?
Aba­don­na wstał nie wzruszo­ny milczący
Był obok mo­jego leżaka
A jed­nak tym ra­zem od­wrócił wzrok
Od mych obrazów
Zab­rał na­wet wi­siel­ce różańców
I zmo­ry su­tann w uk­ry­ciu pałaców
Dob­rze Jeszua!
Będzie jak chcesz
ON ZASŁUGU­JE NA SPOKÓJ
On oca­lił swo­je ja
Po wielu długich zaciekłych
Roz­mo­wach z Tobą i Mną
Zwłaszcza mną

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 marca 2012, 11:40
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:18Niusza do­dał no­wy tek­st Dzięki ba­daniom me­dycznym kwit­nie - [...]

dzisiaj, 00:15Niusza sko­men­to­wał tek­st szukając bo­ga w grzechu [...]

wczoraj, 23:57Niusza do­dał no­wy tek­st Kiedy w fer­worze py­tań [...]

wczoraj, 23:41Radziem sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 23:18PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Wyszedłbym z siebie, ale [...]

wczoraj, 23:04CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Albo masz fa­ceta, al­bo [...]

wczoraj, 22:53CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st Kto kłam­stwo kocha, każdą [...]

wczoraj, 22:41stalkerai sko­men­to­wał tek­st W prog­ra­mowa­niu lu­bię tę [...]

wczoraj, 22:17PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st poecie nie wróży sięz [...]