Kiedy cierpisz a ten, kto [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 1 opinia.

+ Sześć Metrów +

Kiedy cierpisz
a ten, kto twier­dzi, że Cię kocha Cię dobija,
z pięknej dziewki
ro­bi się w mo­men­cie ja­dowi­ta żmija.

Gdy zobaczysz
coś straszne­go, szok zabija
i umierasz,
wciąż od­dychasz, lecz nie żyjesz.

Ciągle sama
choć wśród ludzi, którzy żyją
Mo­je serce
płacze tam, gdzie wil­ki wyją.

Na dnie w grobie
wy­kopa­nym na sześć metrów
leżę sama,
gniję pośród insektów.

Czy się zjawi
ktoś, kto mnie stąd wydobędzie
i ożywi,
czy już zaw­sze tak będzie?

Nie chcę odejść,
chcę powrócić do życia.
Nie chcę wracać,
chcę zap­rzes­tać już pi­cia.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 grudnia 2015, 12:34

Niez­wykłe!

Przychodzę wy­ciągam rękę chodź...ŻYJ !
Po­magam wyjść z gro­bu chodź .. WIL­KIEM WYJ !
Możesz jak żmi­ja przeb­ra­na w dziewkę wyglądać pięknie tyl­ko już nie cierp !
Niech już nie cier­pi duszyczka Two­ja do te­go gro­bu wep­chnij matoła,
który w cier­pieniu Cię pozostawił,
do­bił, ska­leczył, się Tobą bawił.
Wy­ciągam rękę chodź... ŻYJ !!!! 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]