kamienny wzrok wbity w [...] – donotswallow

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest donotswallow — zgromadziliśmy 7 opinii.

nadzieja

ka­mien­ny wzrok
wbi­ty w lawinę
otaczające­go zła
otu­la mgła

zim­ne us­ta
nie wiedzą już
jak krzyczeć
choć trzeba

to tu nadzieja
usycha
i nig­dy już
nie od­naj­dzie
swo­jego pun­ktu zaczepienia

więc umiera..

wiersz
zebrał 10 fiszek • 12 września 2011, 20:23

ano 

oby nie być w ta­kim ra­zie, tchórzem 

trzy­masz się wzro­kiem środ­ka dla zdro­wej równowagi
nikt nie każe ci być w środku
śro­dek jest lep­szym pryz­ma­tem niż skraj­ności, bo dycho­tomia myśle­nia jest mało roz­wi­jająca, gdyż żyjesz tyl­ko w "czar­no białym świecie"
widzisz tyl­ko ka­wałek horyzontu

ow­szem, im da­lej od środ­ka tym le­piej, ale le­piej nie stać do niego plecami 

trzy­mając się środ­ka wpi­sujesz się jeszcze bar­dziej w ramy.
cóż z tych ram, jeszcze moc­niej wyrysowanych

mają. wiele z "praw­dy" właśnie. jed­nos­tko­wej. bo ogólni­kowa i tak nie ma rac­ji bytu
jest zbyt moc­no out­si­der­ska.. dob­rze, wiem. bar­dziej uni­wer­salna. bar­dziej. zbytecznie 

trzy­mać się środka
skraj­ności nie mają wiele z praw­dy, to dob­ry kon­trast dla właści­wych ob­serwac­ji i wniosków, ale kiep­ski przewodnik 

skraj­ności i tak nie umrą. jak więc trwać w ta­kiej.. oligarchii
ta­kiego właśnie chy­ba szukam 

mniej­sza z nadzieją

tu "tra­ci się skrzydła i zaczy­na latać"
al­bo - tak jak zaz­wyczaj - spa­da

zło jest tanie
a dob­ro prze­kup­ne
zwyczaj­ne ta­kie, dla zwyczaj­ne­go człowieka 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

.Rodia

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 22:14marcin kas­per wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:03Neska do­dał no­wy tek­st Bywają dni kiedy masz [...]

dzisiaj, 22:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 22:00Neska do­dał no­wy tek­st Człowiek jest naj­bar­dziej in­te­ligen­tny [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Nie lu­bimy szuf­la­dek, ale [...]

dzisiaj, 21:56Neska do­dał no­wy tek­st Myślisz, że no­wy dzień [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Mówi się, że su­mienie [...]

dzisiaj, 21:55Neska do­dał no­wy tek­st Szczerość jest trudną sztuką, [...]

dzisiaj, 21:54Neska do­dał no­wy tek­st Zanim od­po­wiesz na py­tanie: [...]

dzisiaj, 21:53Neska do­dał no­wy tek­st Nie ufa­my tym, których [...]