Już zapadł mrok i wszystkie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ Wycinanka Purpurowej Nocy +

Już za­padł mrok
i wszys­tkie twarze w blas­ku księżyca
świecą w nim tak ak­sa­mit­nie ...
piękne i wy­bit­ne, dur­ne oraz brzydkie.

Dzi­siaj dziec­ko w mroku
z pa­pieru pur­pu­rowe­go wzo­ry no­cy wytnie
os­try­mi nożyca­mi ...
wraz z obec­ny­mi duchami,
nie budząc w sąsied­nim po­koju
moc­no śpiącej mamy.

My tyl­ko Ciebie kochamy
i wraz z Tobą do snu się układamy.

Wy­cinaj, po­woli, dokład­nie ...
my spo­koj­nie poczekamy
a po­tem ser­ce twej śpiącej mamie
ok­rutnie z jej pier­si wy­tar­ga­my ...

I po­podzi­wiamy twą cudną
pur­pu­rowej no­cy wy­cinankę ...

... aż trwo­ga odej­dzie po­ran­kiem.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 6 marca 2016, 18:48
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 07:13Cropka do­dał no­wy tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 01:03yestem sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]

dzisiaj, 01:00yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:58yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:56PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Pusty wier­sz o niczym

dzisiaj, 00:23Cris do­dał no­wy tek­st byłeś jes­teś będziesz

dzisiaj, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Gwarancja jest, lecz bez [...]

dzisiaj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:44Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężko przyz­wyczaić się do [...]