Już puszczają mnie złe [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

+ w końcu +

Już puszczają mnie złe pędy
trwo­gi i poczu­cia winy.
Niech w niepa­mięć pójdą rzeczy,
których już nie naprawimy.

Wy­baczyłam sa­mej sobie
to cze­go nig­dy już nie zrobię.
Czas pot­ra­fi leczyć rany
i cho­robę zmienić w zdrowie.

Już zwal­niają się łańcuchy
z me­go ser­ca przyk­rej skruchy,
bo to czas do­biega końca
mej ok­rutnej czczej pokuty.

To co było już minęło
i nicze­go nie żałuję.
Te­raz się układa w całość,
co po­zor­nie nie pa­suje.

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 czerwca 2016, 18:03
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]