Już nie jestem w [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 2 opinie.

piękno świata mroku

Już nie jes­tem w szoku.
Od­na­lazłam spokój.
Od­na­lazłam Boga,
nie jest mi już szkoda.

Nie ma co żałować,
duszę ma się jedną.
Jes­tem tyl­ko sobą
i to wiem na pewno.

Jeśli się narodzę
pod inną postacią,
to też będę JA
i wątpić nie ma co.

War­to tyl­ko kochać,
życie swe szanować,
mówić samą prawdę
i z niczym się nie chować.

War­to jest zaufać
głosu ser­ca swego,
lecz nie war­to nigdy
czy­nić grzechu złego.

Ser­ce mo­je płonie
nieba cud­nym ogniem.
Jeśli jest Ci zimno
to przy­tul się do mnie.

Gdy twe łzy zobaczę,
sa­ma się popłaczę.
Mu­sisz wie­rzyć w siebie,
nie może być inaczej.

War­to tyl­ko kochać.
Kiedy to zrozumiesz,
że me ser­ce dobre
wzgar­dzić Cię nie umie?

Cza­sem jes­tem w szoku,
kiedy w moim oku
w lus­trze widzę sedno
piękna świata mro­ku.

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 października 2015, 02:48

W oku sed­no świata mroku 

Mrok bez roz­patry­wania emoc­jo­nal­nej czy też ducho­wej sym­bo­liki jest czymś war­tościowym. Jest to czas gdy większość ludzi od­poczy­wa. Dla wielu jest to czas prze­myśleń np. te­go co się wy­darzyło w ciągu dnia. [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]