jestem kroplą płynącą w szczelinie [...] – zatopiony.wrak.

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest zatopiony.wrak. — zgromadziliśmy 23 opinie.

fale

jes­tem kroplą
płynącą w szcze­linie

nasze serca
dwie jas­ki­nie

wiersz dnia z 18 czerwca 2019 roku
zebrał 15 fiszek • 25 maja 2019, 22:19

ja również 

to jeszcze zdej­mij mój zeszyt,
bo ja te­go nie uczy­nię, nie mam ku te­mu powodów 

Marcinie
ma pra­wo nie po­dobać Ci sie to co na­pisze (co jest mi zu­pełnie obojętne), miej jed­nak resztki god­ności i nie in­ge­ruj w to co po­doba sie innym
dla­tego żegnam
bar­dzo proszę o usza­nowa­nie te­go bar­dzo ser­deczne­go wyproszenia
Evul­ka, bar­dzo dziękuję 

15: 41, ktoś tu rzu­cił pa­pierek od cukierka

Evuś, jak sma­kował cu­kierek? :) 

Zbyt piękny wier­sz żeby pod nim śmiecić.

Od­sub­skru­buję się. :-) 

rozumiem

w tym ro­ku za­kończyłaś naukę w gimnazjum
z wyróżnieniem, czy bez?

bez względu na
mam nadzieję, że naukę będziesz kontynuowała 

Nie wolno.

Nie podoba. 

nie

a te­raz zdiag­no­zuj siebie
dop­re­cyzuję: cze­go To­bie brakuje

ps. za­dałem 2 py­tania, byłbym rad, gdy­byś na nie od­po­wie­działa :) 

Bra­kuje Ci rozmówcy, ewidentnie. 

ależ oczy­wiście Evulko

a dlacze­go, jeśli wol­no zapytać

a jak Ci się po­doba to:

jes­tem włosem
na łysinie

nasze serca
jak dwa skiny 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]