'Jeśli złamiesz daną samemu sobie [...] – Angelique Cruelty

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Angelique Cruelty — zgromadziliśmy 0 opinii.

Powrót do Koszmaru

'Jeśli złamiesz daną
sa­memu so­bie obiet­nicę to
ro­bi się niebezpiecznie'-
słyszałam to os­tatnio w ja­kimś filmie.

I mam powrót do koszmaru
w więzieniu nienawiści,
Tym tyl­ko mogę się poszczycić,
że mnie wszys­tko prze­raża, co przy mnie.

Za­gubienie wygrało,
zmęcze­nie pracą szybkie
i ucie­czka przed sobą
w niez­na­ne jed­nak dalsza.

Już nie jes­tem człowiekiem
całko­wicie, do końca
tyl­ko wstrętnym, śmierdzącym
cier­piącym, ohyd­nym robakiem.

Możesz przyjść już ma śmierci,
bo do końca sens życia mo­jego straciłam.

Proszę przyłóż do mej pier­si os­try nóż
i wbij moc­no bym dłużej nie żyła.

Już nie cofnę dwóch ty­god­ni kiedy koncert
tak długo ocze­kiwa­ny przegapiłam.

Już za późno by przep­ro­sić i sprawić
bym do pra­cy powróciła.

Nie jes­tem w sta­nie słowa­mi opisać
jak bar­dzo siebie za to nienawidzę.

Nie jes­tem w sta­nie słowa­mi opisać
jak bar­dzo za to się wstydzę.

Nie opiszę słowa­mi jak bar­dzo boję się
życia tu, gdzie nie ma już dla mnie miejsca.

Nie opiszę słowa­mi jak tru­ciz­na przesyca
me zgnębione ciało i ser­ce.

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 października 2014, 21:49
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]